สพป.สท.๒×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055-644178 โทรสาร. 055-644178

== คู่มือการใช้งานระบบ ==
ใส่ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
เลขประจำตัวประชาชน
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 9,671 ครั้ง